0
Twój
koszyk
0,00 PLN
user

792 486 283

sklep@chemiakosmetyki.eu

close

Polityka Prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnie (dalej jako \"RODO\" lub „Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych\").

Mając na uwadze powyższe, informujemy Cię o zasadach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej prezentujemy informacje w tym przedmiocie.

Korzystając z oferowanych przez nas usług powierzasz nam swoje informacje. Mają miejsce sytuacje, kiedy powierzasz te informacje także naszym zaufanym partnerom, których usługi funkcjonują w środowisku naszego sklepu, z którymi podjęliśmy współpracę w celu zagwarantowania Tobie obsługi na bardzo wysokim poziomie, a także w ramach działań marketingowych. Chcemy Ci wyjaśnić, jakie dane są przez nas zbierane, jaki jest tego cel oraz jak są wykorzystywane.

 

Jaki podmiot będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych oraz Operatorem sklepu internetowego www.chemiakosmetyki.eu jest firma 

PAOMAS Paweł Osuch NIP: 6572641134 mieszczącą się w Kielcach 25-547, ul. Warszawska 161/126 adres poczty elektronicznej: sklep@chemiakosmetyki.eu numer telefonu: 792 486 283 zwana dalej ChK.

 

Poniżej wskazujemy dane do kontaktu:

adres mailowy: sklep@chemiakosmetyki.eu

nr tel.: 792 486 283

 

Jakie dane są przez nas przetwarzane?

Przetwarzane są te dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z ChK lub podejmując z nami kontakt w wybrany przez Ciebie sposób. Te dane to głównie:
- dane konieczne do udostępnienia Ci konta np. adres e-mail lub numer telefonu, które są przez Ciebie podawane, np. podczas składania zamówienia lub w formularzach w naszym sklepie,
- dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po sklepie lub związane z newsletterem. Przykładem tych danych są np. dane, które pozostawiasz w plikach cookies.

 

W jakim celu są przetwarzane Twoje dane osobowe oraz jakie są tego podstawy prawne?

Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy pomiędzy ChK, a Tobą czyli Użytkownikiem, w szczególności do założenia konta, przyjęcia zamówienia i jego realizacji. Dane są przetwarzane do czasu wygaśnięcia umowy, z zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy - w takim przypadku jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a) do c) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik. Twoje dane są przez nas przetwarzane również do celów statystycznych i marketingowych (w tym między innymi poprzez analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług. Wówczas dane są przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Pragniemy Cię poinformować, że zautomatyzowane przetwarzanie danych nie wywołuje wobec użytkownika żadnych skutków prawnych ani zobowiązująco na niego nie wpływa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. lit. a) gdyż dane podajesz dobrowolnie oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – kiedy stanowią one uzasadniony interes administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do realizacji umowy pomiędzy ChK, a Tobą uniemożliwi ich realizację, np. wysyłkę zamówienia.

 

Do czego jesteś uprawniony w związku z danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez ChK Twoich danych osobowych, na podstawie przepisów art. 15 – 22 wyżej RODO przysługują Ci poniżej wymienione prawa:
- prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
- prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
- prawo żądania sprostowania danych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z ChK poprzez wysłanie e-maila na adres sklep@chemiakosmetyki.eu

 

Do jakich podmiotów trafią Twoje dane osobowe?

- Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ChK, m. in. firmie obsługującej wybraną przez Ciebie metodę płatności, firmie kurierskiej, która dostarczy zamówienie, firmom realizującym wysyłkę e-maili, dostawcom usług IT realizującym wysyłkę. Firmy te przetwarzają dane na podstawie umowy z ChK i wyłącznie zgodnie z poleceniami ChK w celu realizacji konkretnego zlecenia.
- Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usługi na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. W takim przypadku informację na ten temat znajdziesz w ramach poszczególnych usług.
-Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

Jakie dane są zbierane?

- Dane pobierane podczas rejestracji lub złożenia zamówienia bez rejestracji: Jeśli użytkownik zdecyduje się na rejestrację lub złożenie zamówienia bez rejestracji, zostanie poproszony o podanie takich danych jak: imię i nazwisko, adres zamawiającego, numer telefonu do kontaktu oraz dane do wysyłki: imię i nazwisko odbiorcy, adres odbiorcy, numer telefonu odbiorcy przesyłki.
- Dane pobierane automatycznie: Podczas korzystania ze strony internetowej ChK zbierane są następujące dane Użytkownika: numer IP, rozdzielczość i kolory ekranu, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki, wersje dodatku Flash, obsługa języka Java. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Ciebie danymi osobowymi. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny.

 

Do czego służą dane Użytkownika?

ChK wykorzystuje we wskazanych celach:
- do korespondencji handlowej dotyczącej szczegółów zamówienia i dostawy
- do korespondencji technicznej – np. w celu przypomnienia hasła
- do realizacji i wysyłki zamówienia oraz obsługi transakcji zakupu
- w celu udostępnienia danych organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności gdy będą tego wymagały przepisy prawa oraz gdy konieczna będzie ochrona Operatora przez nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami Użytkownika,
- w celu udostępnienia danych, w razie konieczności, pracownikom Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Jakie podmioty są uprawnione do dostępu do informacji?

Przedmiotowe informacje są dostępne upoważnionym pracownikom ChK lub firmom zaangażowanym bezpośrednio w obsługę sklepu i realizację zamówienia, jak również w obsługę transakcji zakupu (np. firmie kurierskiej, której przekazywane są dane niezbędne do doręczenia przesyłki, firmie autoryzującej transakcje płatnicze).
W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe użytkowników mogą zostać ujawnione organom państwowym. Sytuacja taka może zajść, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy konieczna jest ochrona Operatora przed nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami.

Korzystamy także z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa Cookies w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

Newsletter

O ile Użytkownik wyrazi na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Użytkownika adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych. Zapisani do Newslettera Użytkownicy otrzymują w newsletterze aktualną ofertę marketingową. Użytkownicy, którzy chcą zapisać się do naszego newslettera, proszeni są o podanie swojego adresu e-mail w odpowiednim miejscu, a następnie do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych poprzez potwierdzenie zapisu do newslettera. Dane użytkowników, którzy wyrazili chęć otrzymywania newslettera, a nie złożyli zamówienia dodawane są do listy mailingowej www.chemiakosmetyki.eu. Wykorzystywane są one wyłącznie do wysyłania kolejnych wydań Newslettera. Z usługi e-mail newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie wysyłając do nas e-maila na adres sklep@chemiakosmetyki.eu z informacją o rezygnacji.

 

Jakie są sposoby kontaktu Operatora z użytkownikami?

W sprawach dotyczących zamówienia, w tym dotyczących potwierdzenia rejestracji, złożenia zamówienia oraz płatności za dokonana transakcję Operator może kontaktować się z użytkownikami poprzez e-mail lub telefon podany przez użytkownika.

Aby usunąć swoje dane należy wysłać maila z taką dyspozycją na adres sklep@chemiakosmetyki.eu. Po usunięciu danych nie będzie dostępna historia zamówień ani program rabatowy.

W przypadku życzenia modyfikacji lub usunięcia danych przekazanego poprzez e-mail Operator może poprosić użytkownika o potwierdzenie tożsamości.

 

Jak dokonać zmian w danych osobowych?

Każdy użytkownik ma prawo wglądu i modyfikacji podanych danych. Może to zrobić samodzielnie, poprzez dostęp do swoich danych po zalogowaniu do sklepu lub poprzez pytanie przesłane do Operatora na adres sklep@chemiakosmetyki.eu.

 

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

Producenci

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje i być na bieżąco z naszymi promocjami i nowościami zapisz się

MASZ PYTANIA?

e-mail: sklep@chemiakosmetyki.eu
tel. 792 486 283

© All rights reserved by Chemiakosmetyki 2024 // Projekt i realizacja: sklepy internetowe MAXDesign & NET-atak.pl